ATELIÉR PAPÍR A KNIHA

logo favu

Studenti

Kateřina Valášková (curriculum vitae)

Knihy vtištěné

Knihy vtištěné
Popis (příběh): Téma Kniha na sebe, kterému se v několika pracech v Ateliéru papír a kniha pod vedením Doc. Dr. Jiřího H. Kocmana věnuji, mne přivedlo k přemýšlení o intimním způsobu vnímání knihy. Obsah knihy se přes text dostává jedním ze smyslů (převážně zrakem) dovnitř těla. Postupné tištění knihy písmeno po písmenu, pomalé čtení, také písmeno po písmenu, se pomalu otiskuje do mysli, paměti, duše. Počitky, vjemy, asociace a myšlenky se míchají a zůstávají kdesi v mém těle. Rčení, že se něco vrývá do kůže, je vlastně zvizualizováním tohoto intenzivního otištění. Ve své bakalářské práci se věnuji textovým otiskům do své vlastní kůže. Tyto otisky jsem vytvářela pomocí olověných liter dříve používaných k tištění knih. Fotografií jsem pak zaznamenala vtištění názvu knih a jejich autora. Název a jméno autora jsou ukazatelem a nositelem, jsou všeobecně známy, jsou vystavovány a ukazovány na hřbetech knih. Co se ukrývá za těmito názvy, je však naprosto individuální. Samotný čtenář obsah knihy prožívá prostřednictvím svých vlastních zážitků, znalostí a citlivosti. Ze všech svých doposud přečtených knih jsem vybrala 23 titulů, jejichž počet je určen mým věkem, tedy hranicí této práce. Fotografie zachycují pomyslné vtištění těchto titulů. Každá subjektivita je vnímána skrz tělo a v tomto případě konkrétně skrz kůži. Kůže je největším orgánem lidského těla, tvoří hranici mezi mým vnitřkem a okolím. Kůže velmi citlivě reaguje na vnější vlivy, odráží se na ní i chod těla a je ukazatelem fyzického i duševního zdraví. Jakýkoli otisk do kůže je dočasný vizuální záznam něčeho, co bylo. V mé práci jakoby byla paměť kůže a moje paměť paralelní. Moment čtení se rovná momentu otištění. Je to otisk něčeho do mne, ne otisk mě do něčeho. Jde o haptický otisk, místo dotyku litery, která tímto přenáší svůj význam. Kůže reaguje na otisk, díky její elasticitě mizení určitý čas trvá, jakoby se pomalu vstřebává, zmizí nevidno kam. Všech těchto 23 černobílých fotografií – 23 knih je spojeno do jedné knihy zastupující mé dosavadní „knižní otisky“. Chronologie fotografií je napevno daná, neměnná. Rozložené leporelo umožní seznámit se se všemi tituly najednou – zhlédnout mou knihovnu.

Materiál: leporelo - matte litho-realistic paper 270g/m2, PC černobílý tisk, potahový papír Curious Metallics 160g/m2, slepotisk pouzdro - potahový papír Curious Metallics 160g/m2, černé plátno, slepotisk, černá gumička
Adjustace: : Leporelo v pouzdře
Rozměry: Kniha s pouzdrem: 21 x 22 x 3, Kniha: 20,5 x 20,5 x 2,
Rozložená kniha: cca 5 m
Počet exemplářů: 2
Signatura: Na pouzdře

Kateřina Valášková, studující IV. ročníku, Ateliér papír a kniha FaVU VUT v Brně, květen 2010