ATELIÉR PAPÍR A KNIHA

logo favu

Studenti

Kateřina Valášková (curriculum vitae)

Kniha na sebe

Kniha na sebe III
Popis (příběh): Technikou patchwork jsem sešila všechny listy jedné knihy v šaty. ze dvou knih* vznikla série šatů, jakýsi "knižní šatník". Tyto šaty prezentuji jako knihu - objekt. Ke každému z nich náleží knižní obálka té knihy s fotografií, která znázorňuje mne, když jsem v ní oblečená.
* V. E. Nagornyj, Gymnastika pro mozek, Avicenum 1975
Zuzana Renčová, Svět jiných barev, 1968

Materiál: Různé knihy, nit
Adjustace: : Volně na ramínkách
Rozměry: 90 x 35 cm, 160 x 40 cm
Počet exemplářů: 1
Signatura: Na pouzdře

Kateřina Valášková, studující IV. ročníku, Ateliér papír a kniha FaVU VUT v Brně, říjen 2009