ATELIÉR PAPÍR A KNIHA

logo favu

Studenti

Kateřina Valášková (curriculum vitae)

Labyrint knihou

Labyrint knihou
Popis (příběh): Můj projekt spočívá v představě, že stránkami knihy lze procházet jako "systémem dveří", vytvořila jsem tedy maketu prostoru, v němž jsou na osmi dveřích jednotlivé stránky a podle jejich paginace lze průběžně projít celou knihou*.
(*) T. J. Cobden - Sanderson, Ideální kniha nebo krásná kniha, 1940

Materiál: Knihařská lepenka 3mm
Adjustace: : Prostorový objekt v krabici
Rozměry: 60 x 60 cm
Počet exemplářů: 1
Signatura: Na pouzdře

Kateřina Valášková, studující IV. ročníku, Ateliér papír a kniha FaVU VUT v Brně, říjen 2009