ATELIÉR PAPÍR A KNIHA

logo favu

Studenti

Kateřina Valášková (curriculum vitae)

Pohyb větru

Pohyb větru
Popis (příběh): Směr a rychlost větru jsou zobrazovány pomocí symbolů větru, které představují zprůměrované hodnoty za cca 5 min. Grafický záznam pohybu větru užívaný meteorology je zapisován čtyřikrát denně. Vzniká tak údaj o pohybu a změně větru během jednoho dne. Na pauzovacímu papíru vznikají průsvity, kde je možno tento pohyb pozorovat. V pouzdře jsou zaznamenány tři podzimní větrné dny 5.12., 6.12. a 7.12.2006. Inspirací mi byly rytmické kresby pastelkou Andrey Braunové zaznamenávající pohyb.

Materiál: Pauzovací papír ( 100 g/m2 ), PC tisk
Adjustace: Volné listy v pouzdře
Rozměry: 15 x 20 cm
Počet exemplářů: 1
Signatura: Na pouzdře

Kateřina Valášková, studující I. ročníku, Ateliér papír a kniha FaVU VUT v Brně, prosinec 2006