ATELIÉR PAPÍR A KNIHA

logo favu

Studenti

Julie Kačerovská (curriculum vitae)

struktura roviny, autorské papíry

Struktura roviny
Téma:Diplomová práce
Popis (příběh): Téma mikrostruktury papíru jsem za dobu studia v ateliéru Papír a kniha zpracovávala mnohokrát, přitom každá práce přinesla novou inspiraci k tomuto tématu a obvykle náročnější užití vědeckých technologií. Dosavadní realizace využívaly digitálních médií: plošný tisk, video, animace, knižní objekt. V prvních dvou pracích jsem se zabývala v podstatě srovnáváním toho, co je viditelné okem s pohledem zvětšovacích přístrojů. Bakalářská práce Mikrokosmos, která se také tímto tématem zabývala, mě přivedla k mikroskopu, který umožňoval náhled papíru ve 3D a zároveň rozčlenění povrchu do rovnoběžných křivek, což se stalo inspiračním zdrojem dalších dvou projektů. Zároveň tyto práce již směřovaly do prostoru a jejich záměrem bylo spojení mikrostruktury papíru s dalším médiém. Ovšem hlavním cílem od dokončení bakalářské práce bylo získat hmatatelnou strukturu povrchu papíru jako objekt, kterou předkládám nyní v této práci. Z papíru (Maestro print) jsem nechala pořídit čtyři postupná zvětšení jednoho záběru papíru v módu 3D (120x, 240x, 480x 1200x). Tyto snímky se podařilo v počítačovém programu upravit tak, že je bylo možné vyfrézovat do extrudovaného polystyrenu. Z těchto reliéfů jsem pořídila sádrové negativy, do nichž jsem aplikovala papírovinu pomletou z druhu papíru, z něhož jsem pořizovala snímky. Tím jsem získala opět pozitivní reliéf mikrostruktury papíru. Objekty vlastně spojují to, čím jsou tvořeny s tím, co zobrazují. Papír považujeme shodně za rovný, plochý. Tato práce v několika odstupňovaných zvětšeních vytváří z papíru členité reliéfy. Pro mnohé fádní věc-papír, nahlížena z jiné perspektivy nabízí fantastické krajiny a jiné asociace.

Materiál:Kartón Maestro print 250g/m².
Adjustace:V krabici.
Rozměry:51 x 39 x 1, 51 x 39 x 2, 51 x 39 x 3, 51 x 39 x 5 cm
Počet exemplářů:4
Signatura a vročení:Na krabici.

Julie Kačerovská, studující 6. ročník, Ateliér papír a kniha FaVU VUT v Brně, květen 2010