ATELIÉR PAPÍR A KNIHA

logo favu

Studenti

Julie Kačerovská (curriculum vitae)

Mikrokosmos
Téma:Bakalářská práce
Popis (příběh): Na jednom vzorku papíru jsem třem mikroskopům na různém principu snímání (klasický optický, konfokální mikroskop a rastrovací elektronový mikroskop) vytyčila totožnou cestu po povrchu papíru. Z pořízených snímků jsem vytvořila tři plynulé animace. V projekcích se střídají různá zvětšení podle toho, co který mikroskop umožnuje. Pomocí technických přístrojů rozširuji množství pohledů, kterými má člověk možnost pozorovat jeden objekt.

Materiál: -
Adjustace: Projekce.
Rozměry:-
Počet exemplářů:-
Signatura a vročení:Titulky.

Julie Kačerovská, studující 4. ročník, Ateliér papír a kniha FaVU VUT v Brně, červen 2008