ATELIÉR PAPÍR A KNIHA

logo favu

Studenti

Julie Kačerovská (curriculum vitae)

Zelená

Zelená
Téma: MINI-BIBLIOFILIE
Popis (příběh): Báseň od Adrieny Šimotové* jsem vysázela a typograficy upravila v počítači. Jako frontispis jsem vytvořila originální monotisk.
*Hlava k listování, Adriena Šimotová, Gema Art, Praha 1997

Materiál: Autorský ruční papír.
Adjustace: Na krabici.
Rozměry: 18,5 x 11 cm
Počet exemplářů: 10
Signatura a vročení: V tiráži.

Julie Kačerovská, studující 2. ročník, Ateliér papír a kniha FaVU VUT v Brně, prosinec 2005