ATELIÉR PAPÍR A KNIHA

logo favu

Studenti

Julie Kačerovská (curriculum vitae)

Svět v papíru

Svět v papíru
Téma: VOLNÉ TÉMA
Popis (příběh): Pořídila jsem mikroskopické snímky různých druhů papíru, které jsem vytiskla na papíry, ze kterých byly snímky pořízeny. Dochází tak ke konfrontaci toho co můžeme vidět pouhým okem a dalších světů papíru, jeho krajin, které můžeme objevovat při jeho velkém zvětšení. Na některé papíry jsem vytiskla různá zvětšení téhož místa, kde můžeme pozorovat, že i jedno „minimální“ místo papíru může podle míry zvětšení evokovat různorodé asociace.

Materiál: Různé druhy papíru, PC tisk.
Adjustace: Ve sloze.
Rozměry: A2
Počet exemplářů: 10
Signatura a vročení: Na sloze.

Julie Kačerovská, studující 2. ročník, Ateliér papír a kniha FaVU VUT v Brně, květen 2006