ATELIÉR PAPÍR A KNIHA

logo favu

Studenti

Julie Kačerovská (curriculum vitae)

One in two

One in two
Téma: REDUCED BOOK
Popis (příběh): Knihu Časová tíseň* jsem rozdělila do dvou knih. V jedné knize je samotný obsah knihy a ve druhé vše ostatní (titul, ilustrace, paginace, tiráž,..). Každá kniha je tedyredukována o „obsah“ té druhé. Fyzicky existuje každá samostatně, prakticky ovšem jedna bez druhé neobstojí.
*Jiří Fried: Časová tíseň, Československý spisovatel, Praha 1962

Materiál: Xeroxový papír, PC tisk.
Adjustace: Vazba podle Bradela.
Rozměry: 20,5 x 13,5 cm
Počet exemplářů: 2
Signatura a vročení: Na krabici.

Julie Kačerovská, studující 2. ročník, Ateliér papír a kniha FaVU VUT v Brně, duben 2006