ATELIÉR PAPÍR A KNIHA

logo favu

Studenti

Julie Kačerovská (curriculum vitae)

Kniha O koření, Kniha S kořením

Kniha O koření, Kniha S kořením
Téma: KNIHA O .../ KNIHA S ...
Popis (příběh): Na toto téma vznikly dvě knihy v určitém srovnávacím vztahu. Jedná se o Knihu O koření, kde je zvolené téma (koření) transformováno do standardní textové podoby a o Knihu S kořením, která koření přímo obsahuje, resp. je jeho hlavní náplní. První kniha (O koření) nám poskytuje klasický model čtené knihy, kdy pomocí zraku jsme obvykle schopni vstřebat předkládané informace, zatímco druhá kniha (S kořením) nám umožňuje si ji tzv. "přečíst nosem", neboť tu hraje jednu z primárních rolí vůně a my můžeme natypicky zapojit pro tuto činnost také čichové smysly.

Materiál: Autorský ruční papír, koření, karton, lepenka.
Adjustace: V krabici.
Rozměry: 22,5 x 15,5 cm
Počet exemplářů: 2
Signatura a vročení: V tiráži.

Julie Kačerovská, studující 1. ročník, Ateliér papír a kniha FaVU VUT v Brně, listopad 2004