ATELIÉR PAPÍR A KNIHA

logo favu
Doc. Dr. Jiří H. Kocman

Doc. Dr. Jiří H. Kocman
e-mail: kocman@ffa.vutbr.cz
Výkaz tvůrčí a pedagogické činnosti
tel: 541 146 829, 541 146 850

Narozen 6. 8. 1947 Novém Městě na Moravě. Vystudoval Vysokou školu veterinární (abs. 1965). 27 let pracoval
v oboru klinické farmakologie, legislativy, registrace a informatiky veterinárních léčiv na Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně. Výtvarným uměním se intenzivně zabývá od r. 1965; od lyrické
a strukturální abstrakce přešel ke konceptuálnímu umění, autorským knihám a paper artu. Soukromně studoval estetiku u Jiřího Valocha (od r. 1965), nauku o papíru a uměleckou knižní vazbu u Jindřicha Svobody (od r. 1976), restaurování papíru a knih u Tomáše Vyskočila (od r. 1979). Svoji tvorbu prezentoval na 17 samostatných výstavách doma a na 12 v zahraničí, participoval na 95 kolektivních výstavách doma a 177 v zahraničí.
Na 6. trienále umělecké knižní vazby v Kroměříži 1989 získal 1. cenu . (K retrospektivní výstavě JHK: Autorské knihy a papíry, Galerie Rudolfinum, Praha 1997, vyšel katalog s komplexní bibliografií.) Při založení Fakulty výtvarných umění VUT byl vyzván, aby se ujal založení Ateliéru konceptuálních tendencí, avšak dává přednost externím přednáškám (Konceptuální propedeutika, Nauka o papíru a Nauka o knize) a posléze se ujímá praktických cvičení (Základů knihařství a Základů knižní vazby). V r. 1996 se habilituje se v oboru konceptuálního umění na Akademii výtvarných umění v Praze. Jako „interní“ pedagog zakládá Kabinet papír a kniha, který se od r. 1998 profiluje v Ateliér papír a kniha, který je ve svém konceptuálním pojetí ojedinělý ve středoevropském universitním prostředí. Webové stránky tohoto ateliéru (http://apk.ffa.vutbr.cz) jsou Národní knihovnou ČR v Praze archivovány v tzv. WebArchivu, který je součástí českého kulturního dědictví. V akademickém roce 1998/99 působil ve funkci proděkana pro tvůrčí činnost, v létech 2000-2002 byl toutéž činností pověřen jako člen kolegia děkana. V létech 2002-2007 byl proděkanem pro tvůrčí činnost a vnější styky, a v létech 2004-2007 statutárním zástupcem děkana FaVU.

Samostatné výstavy (výběr)
* 1978 - Buecher und Stempel, Galerie Leaman, Duesseldorf
* 1991 - Papíry a knihy, Galerie J.Krále, Dům umění, Brno
* 1992 - Pure experiences, University of Reading, Reading
* 1998 - JHK: Autorské knihy a papíry, Galerie Rudolfinum, Praha
* 2000 - JHK: Kunstobjekt Buch, Tschechische Zentrum, Berlin
* 2000 - JHK: Kunstobjekt Buch, Tschechische Zentrum, Berlin
* 2001 - JHK: Autorské knihy - Autorské papíry, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek
* 2002 - JHK: Autorské ruční papíry - Autorské knihy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
* 2003 - JHK: Autorské ruční papíry - Autorské knihy, Galerie Hrozen, České Budějovice
* 2006 - JHK: Autorské ruční papíry, Galerie na Chodbě, Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L.
* 2010 - Šumavsko-váchalovské interpretace J.H.Kocmana, Galerie Ztichlá klika, Praha


Společné výstavy (výběr)
* 1971 - Arte de sistemas I, CAYC, Buenos Aires
* 1972 - Anatomie einer Sammlung, 7. Produzenten Galerie, Berlin
* 1974 - Art+Communication marginale, Institut de l environnement, Paris
* 1978 - The museum of drawers, Kunsthaus, Zuerich
* 1979 - Sprachen jenseits von Dichtung, Westfalischer Kunstverein, Munster
* 1980 - Von Aussehen der Worter, Kunstmuseum, Hannover
* 1982 - Young Fluxus, Artists Space, New York
* 1986 - Turning over the pages, Kettle s Yard Gallery, Cambridge
* 1986 - 1. International Biennale der Papierkunst, L. Hoesch Museum, Dueren
* 1988 - The altered page, Center for book arts, New York
* 1990 - 40 artistes tcheques + slovaques 1960-90, Coupole Haussmann, Paris
* 1991 - Verzamelde Werken, Centrum Beeldende Kunst, Groningen
* 1991 - Umění akce, Mánes, Praha
* 1992 - Zufall als Prinzip, Wilhelm Hack Museum, Ludwigshafen
* 1993 - Draved Books, Painted Books, Concept Books, Gal. Henn, Mastricht
* 1994 - Das Jahrhundert des Multiple, Deichtorhallen, Hamburg
* 1995 - České umění 1960-1995, Veletržní palác NG, Praha
* 1996 - 1. Nový zlínský salon, Státní galerie, Zlín
* 1997 - Mezi tradicí a experimentem, Muzeum umění, Olomouc
* 1998 - 9. trienále umělecké knižní vazby, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž
* 1999 - 2. Nový zlínský salon, Státní galerie, Zlín
* 2000 - Hommage an Johannes Guttenberg, Guttenberg Pavilon, Mainz
* 2000 - Conceptual Art and Conceptualism, Museum de Arte Contemporanea da Universidad de Sao Paulo
* 2000 - Samizdat (Alternative Kultur in Zentral und Osteuropa die 60 bis 80er Jahre), Akademie der Künste, Berlin
* 2000 - Papír a kniha (prezentace studentů a hostů Ateliéru papír a kniha FaVU VUT), Moravská galerie, Brno
* 2001 - Objekt/objekt, České muzeum výtvarného umění, Dům u Černé Matky Boží, Praha
* 2001 - X. Trienále umělecké knižní vazby, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž
* 2002 - Corps et traces (dans la création tchéque 1962-2002), Musée des beaux-arts, Nancy, Francie
* 2002 - Livres illustrés et livrés-objects tchéques, Centre culturel Jean-Pierre-Fabréque, Saint- Yrieix-la Perche, Francie
* 2002 - Gesto a výraz (České umění 2. poloviny 20. století), Pražákův palác, Moravská galerie, Brno
* 2003 - A ty se jmenuješ vlčí mák … , Národní knihovna, Klementinum, Praha
* 2003 - Kniha / objekt. Objekt / kniha, Nitranská galéria, Nitra
* 2004 - Pocta Leoši Janáčkovi, Dům pánů z Kunštátu, Brno
* 2004 - Papír a kniha II., Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
* 2004 - Stimmen Europas – 2004 – Tschechien (M. Knížák, J. H. Kocman, J. Kolář, J. Valoch), Voss-Haus, Bremen
* 2004 - Poesia totale, Studia Brescia Arte Contemporanea, Brescia, Italy
* 2004 - Een boek is een boek is een boek, Coda Museum, Apeldoorn, Holland
* 2004 - Pocta Leoši Janáčkovi, Dům pánů z Kunštátu, Brno
* 2004 - Papír a kniha II., Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
* 2004 - Papír a kniha II., Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště
* 2005 - Bläter und Bücher – aktuelle Papierkunst aus Tschechien, Stätdtische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach, SRN
* 2005 - Hybrida, Cartwright Hall Art Gallery, Bradford
* 2006 - Still + Konsequent, Siegerlandmuseum, Siegen
* 2006 - Papír a kniha III., Foyer Knihovny Jiřího Mahena, Brno
* 2007 - Der TT Klub Brünn in Künstlerforum Bonn, Künstlerforum, Bonn
* 2007 - Köthener Quadrate 2007- 2009, Martinskirche, Köthen, SRN
* 2008 - Ad Absurdum (Energie of the Absurd from Modernism till Today), Städtischen Galerie, Nordhorn(Germany),
* 2008 - Von der Leichenhaftigkeit der Worter, Siegerlandmuseum im Oberen Schloss Siegen, Germany
* 2008 - Papír a kniha IV., Galerie Milana Zezuly, Městské divadlo Brno, Brno
* 2008 - Papír a kniha V., Dům pánů z Lipé, Brno
* 2008 - Druhotvary (interpretace partitur L. Janáčka), Památník Leoše Janáčka, Brno
* 2008 - Šedesát čtyři entomologických krabic Jana Zuziaka, Kavárna Švanda, Brno
* 2008 - 15 let FaVU, Galerie Brno
* 2009 - Subversive Praktiken, Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, SRN,
* 2009 - Omaggio a Lotta Poetica (74 artisti e una riviera), Fondazione Berardeli, Brescia, Italie,
* 2009 - Listování (Moderní knižní kultura ve sbírkách MUO), Muzeum moderního umění, Olomouc
* 2009 - Druhotvary (Interpretace partitur Leoše Janáčka), Dom umenia, Piešťany
* 2009 - Výstava ilustrací a bibliofilií E.A.Poea, Křížová chodba, Mendlovo muzeum, Brno
* 2009 - Naše věc, Galerie u Dobrého pastýře, Brno
* 2009 - AGD – APK – APD, Galerie Aula, FaVU VUT, Brno
* 2010 - E.A.Poe – výstava ilustrací, interpetací a bibliofilií, Novoměstská radnice, Praha
* 2010 - Brněnská osmdesátá, Muzeum města Brna, Špilberk, Brno
* 2010 - Artists Book Triennial, Turčinská galerie, Martin

Zastoupení ve sbírkách
Hundertmark Collection (Berlin), Franklin Furnace (New York), Sohm Archive (Stadtische Galerie, Stuttgart), Sackner Archive (Miami Beach), Others Books and So - OBAS Archive (Amsterdam), Moravská galerie (Brno), DAAD Archiv (Berlin), Národní galerie (Praha), Archive for Small Press and Communication - Neues Museum Weserburg (Bremen)

Ceny
1. cena, 6. trienále umělecké knižní vazby, Kroměříž, 1989

Bibliografie
Kdo je kdo v ČR, Modrý jezdec (Praha), 1991, 1994, 1998, 2002, 2005
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia (Praha), 1995
Contemporary Artists, St. Martin s Press (New York), 4th ed. 1996
JHK - Autorské knihy a papíry (katalog výstavy), Galerie Rudolfinum, Praha, 1997
Bläter und Bücher – aktuelle Papierkunst aus Tschechien (katalog výstavy), Stätdtische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach, 2005