KABINET PAPÍR A KNIHA / CABINET PAPER & BOOK

logo favu

Kniha jako forma umění

Kabinet papír a kniha pořádal v roce 2012 v Domě umění města Brna přednáškový cyklus Kniha jako forma umění, do tohoto cyklu byli zváni čeští i zahraniční umělci a teoretici, kteří se ve svých aktivitách zabývají autorskou knihou, knihou-objektem, akcemi s knihou, instalacemi z knih nebo poetikou a filosofií knihy obecně. Dohromady tento cyklus tvoří význačný přehled v oblasti autorské knihy a jejích přesahů, který do jisté míry nahrazuje chybějící literaturu v českém jazyce v tomto oboru.
Cyklus byl finančně podporován Fondem rozvoje vysokých škol MŠMT ČR.

Všechna práva vlastníků autorských práv vyhrazena. Bez souhlasu přednášejících a autora projektu je veřejné publikování a jiné další šíření obsahů přednášek podle platného autorského zákona zakázáno.

Seznam přednášek:

24. 4. 2012 Petr Babák / Staré vs. nové
9. 5. 2012 Marian Palla / Naivní konceptualismus a nečitelná kniha
22. 5. 2012 Miloš Šejn / "Věděl, jak mám rád své knihy… / Knowing I lov'd my books" (William Shakespeare: The Tempest)
2. 10. 2012 Petr Nikl / Blázníček
16. 10. 2012 Monogramista T.D / Klubíčko milovníků autorské knihy
30. 10. 2012 Milan Knížák / Kniha jako dokument i objekt
13. 11. 2012 Martin Zet / Auto-da-fé
27. 11. 2012 Pierre-Jean Foulon / Le livre d'artist: collection et theorisation / Autorská kniha: sbírky a teorie
11. 12. 2012 Pavel Büchler / Konceptuální paradox