KABINET PAPÍR A KNIHA / CABINET PAPER & BOOK

logo favu

KONCEPTUÁLNÍ PROPEDEUTIKA II.
pro magistry

VÝPIS PŘEDMĚTU FaVU VUT v Brně
Kód předmětu: KoP II.
Název předmětu: KONCEPTUÁLNÍ PROPEDEUTIKA II. pro magistry
Datum anotace: 6.6.2011
Prerekvizity: Konceptuální propedeutika I. pro bakaláře
Navazující kurzy: Nejsou.

Anotace předmětu:


Asi třetina současného umění má konceptuální východiska. Předmět Konceptuální propedeutika je úvodem do konceptuálního umění. V předmětu budou prezentovány dílčí nedostupné katalogy z Archivu JHK.

Cíle a úkoly předmětu:


Seznámení s podstatou konceptuální tvorby se zřetelem k zahraničním autorům.

Získané znalosti a dovednosti:


Studenti se seznámí s principy konceptuálního myšlení.

Literatura, na níž je předmět vystavěn:

Speciální literatura neexistuje.

Literatura doporučená studentům:

Srp, Karel: Minimal + Earth+Concept Art, Jazzpetit, Jazzová sekce, Praha 1982
Internetové rešerše.

Zajištění výuky: Ateliér papír a kniha, FaVU VUT
Garant předmětu: Doc.Dr.Jiří H.Kocman

Rozsah a hodnocení předmětu:

Způsob ukončení: Zápočet.
Počet kreditů: 2
Semestr: Letní.
Hodnocení:
Požadavky k udělení zápočtu: Test ze základních znalostí.
Rozvrhové jednotky:
2 hod. seminář týdně.
Seminář: Letní semestr (bloková výuka)

Doc. Dr. Jiří H. Kocman
V Brně 6.6.2011