KABINET PAPÍR A KNIHA / CABINET PAPER & BOOK

logo favu

PAPÍR A KNIHA - TECHNOLOGIE I.b

VÝPIS PŘEDMĚTU FaVU VUT v Brně
Kód předmětu: PKT I.b
Název předmětu: PAPÍR A KNIHA - TECHNOLOGIE I.b
Datum anotace: 6.6.2011
Prerekvizity: Nauka o papíru. Nauka o knize.
Navazující kurzy: Ateliér papír a kniha. Papír a kniha - technologie II.

Anotace předmětu:


Základní knihařské materiály a postupy. Jednoduché způsoby adjustace knižního bloku. Jednoduchá kartonáž.

Cíle a úkoly předmětu:


Obeznámení se základy knihařské praxe.

Získané znalosti a dovednosti:


Studenti by měli zvládnout jednoduché způsoby adjustace knižního bloku, resp. kartonáže.

Literatura, na níž je předmět vystavěn:

Literatura doporučená studentům:

Zajištění výuky: Ateliér papír a kniha, FaVU VUT
Garant předmětu: Doc. Dr. Jiří H.Kocman,
BcA. Slávka Pauliková

Rozsah a hodnocení předmětu:

Způsob ukončení: Klasifikovaný zápočet
Počet kreditů: 2
Semestr: Letní.
Hodnocení:
Požadavky k udělení zápočtů: Test ze základních znalostí.
Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: Přehledné znalosti z přednesené látky a plnění úkolů.

Rozvrhové jednotky:
1 hod. přednášek/ 1 hod. cvičení týdně
Přednáška: II. semestr
Cvičení: II. semestr


Osnova rozvrhových jednotek:

(Výuka bude uskutečňována v blocích dle potřeby, resp. náročnosti
a schůdnosti dílčích technologických kroků.)

Doc. Dr. Jiří H. Kocman
V Brně 6.6.2011