KABINET PAPÍR A KNIHA / CABINET PAPER & BOOK

logo favu

PAPÍR A KNIHA - TECHNOLOGIE I.a

VÝPIS PŘEDMĚTU FaVU VUT v Brně
Kód předmětu: PKT I.a
Název předmětu: PAPÍR A KNIHA - TECHNOLOGIE I.a
Datum anotace: 6.6.2011
Prerekvizity: Nauka o papíru. Nauka o knize.
Navazující kurzy: Ateliér papír a kniha. Papír a kniha - technologie II.

Anotace předmětu:


Základní knihařské materiály a postupy. Jednoduché způsoby adjustace knižního bloku. Jednoduchá kartonáž.

Cíle a úkoly předmětu:


Obeznámení se základy knihařské praxe.

Získané znalosti a dovednosti:


Studenti by měli zvládnout jednoduché způsoby adjustace knižního bloku, resp. kartonáže.

Literatura, na níž je předmět vystavěn:


Literatura doporučená studentům:


Zajištění výuky: Ateliér papír a kniha, FaVU VUT
Garant předmětu: Doc. Dr. Jiří H.Kocman

Rozsah a hodnocení předmětu:

Způsob ukončení: Klasifikovaný zápočet.
Počet kreditů: 2
Semestr: Zimní.
Hodnocení:
Požadavky k udělení zápočtů: Test ze základních znalostí.
Požadavky ke zkoušce, resp. klasifikovanému zápočtu: Přehledné znalosti
z přednesené látky a plnění úkolů.
Rozvrhové jednotky:
1 hod. přednášek/ 1 hod. cvičení týdně
Přednáška: I. semestr
Cvičení: I. semestr

Osnova rozvrhových jednotek:


(Výuka bude uskutečňována v blocích dle potřeby, resp. náročnosti
a schůdnosti témat a úkolů.)

Doc. Dr. Jiří H. Kocman
V Brně 6.6.2011