KABINET PAPÍR A KNIHA / CABINET PAPER & BOOK

logo favu

NAUKA O PAPÍRU

VÝPIS PŘEDMĚTU FaVU VUT v Brně
Kód předmětu: NOP
Název předmětu: NAUKA O PAPÍRU
Datum anotace: 6.6.2011
Prerekvizity: Nejsou.
Navazující kurzy: Ateliér papír a kniha, Papír a kniha - technologie I., II.

Anotace předmětu:


Papír jako médium. Výroba papíru. Obecné charakteristiky papíru. Druhy papíru. Paper Art.

Cíle a úkoly předmětu:


Nauka o papíru je zaměřena především na papír jako "podložku", na níž je kresleno, malováno, tištěno apod. Paper Art je však nová umělecká kategorie prezentující papír jako umělecké médium "samo o sobě".

Získané znalosti a dovednosti:


Papír je významným materiálem ve výtvarném umění a tudíž jeho adekvátní používání předpokládá jeho důvěrnou znalost.

Literatura, na níž je předmět vystavěn:Literatura doporučená studentům:Zajištění výuky: Ateliér papír a kniha, FaVU VUT
Garant předmětu: Doc.Dr. Jiří H.Kocman

Rozsah a hodnocení předmětu:


Způsob ukončení: Zkouška
Počet kreditů: 3
Semestr: Zimní semestr
Hodnocení:
Požadavky k udělení zápočtů: Test ze základních znalostí.
Požadavky ke zkoušce: Přehledné znalosti z přednesené látky
a doporučené literatury.

Rozvrhové jednotky:
2 hod. přednášek týdně.
Přednáška: Zimní semestr

Osnova rozvrhových jednotek:Doc. Dr. Jiří H. Kocman
V Brně 6.6.2011