KABINET PAPÍR A KNIHA / CABINET PAPER & BOOK

logo favu

NAUKA O KNIZE

VÝPIS PŘEDMĚTU FaVU VUT v Brně
Kód předmětu: NOK
Název předmětu: NAUKA O KNIZE
Datum anotace: 6.6.2011
Prerekvizity: Nauka o papíru.
Navazující kurzy: Ateliér papír a kniha, Papír a kniha - technologie I., II.

Anotace předmětu:


Kniha jako médium. Vývoj tvaru knihy. Typografie a ilustrace v knize. Bibliofilie. Historický přehled knižní vazby. Typy průmyslových a rukodělných knižních vazeb. Knihařství jako umělecké řemeslo. Knihy-objekty a autorské knihy (artists books). Knihovny veřejné a privátní.

Cíle a úkoly předmětu:


Nauka o knize je zaměřena především na fyzický fenomén "krásné knihy", který v kontrastu se stále racionálnější industriální výrobou knih, resp. novodobými informačními médii (např.elektronickými knihami) nabývá zvláštní novou dimenzi.

Získané znalosti a dovednosti:


Porozumění atributům tradiční knihy je důležité pro některé umělecké obory, pro něž bývá kniha "realizačním výstupem".

Literatura, na níž je předmět vystavěn:Literatura doporučená studentům:Zajištění výuky: Ateliér papír a kniha, FaVU VUT
Garant předmětu: Doc.Dr. Jiří H.Kocman

Rozsah a hodnocení předmětu:


Způsob ukončení: Zkouška
Počet kreditů: 3
Semestr: Letní semestr
Hodnocení:
Požadavky k udělení zápočtů: Test ze základních znalostí.
Požadavky ke zkoušce: Přehledné znalosti z přednesené látky
a doporučené literatury.

Rozvrhové jednotky:
2 hod. přednášek týdně.
Přednáška: Letní semestr

Osnova rozvrhových jednotek:Doc. Dr. Jiří H. Kocman
V Brně 6.6.2011