KABINET PAPÍR A KNIHA / CABINET PAPER & BOOK

logo favu

KNIHA JAKO MÉDIUM

VÝPIS PŘEDMĚTU FaVU VUT v Brně
Kód předmětu: KJM
Název předmětu: KNIHA JAKO MÉDIUM
Datum anotace: 6.6.2011
Prerekvizity: Nauka o papíru.
Navazující kurzy: Ateliér papír a kniha.

Anotace předmětu:

Kniha je v posledním čtvrtstoletí vnímána také jako svébytné umělecké médium. Objevily se nové kategorie jako Book Art (Autorská kniha nebo Kniha-objekt). V předmětu budou prezentovány dílčí nedostupné katalogy z Archivu JHK. V rámci možností budou uskutečněny exkurze ve významných sbírkách (MG Brno a MU Olomouc), příp. besedy s významnými autory.


Cíle a úkoly předmětu:


Seznámení se širokou škálou tvorby českých a zahraničních autorů.

Získané znalosti a dovednosti:


Studenti se seznámí se základními tendencemi Book Art.

Literatura, na níž je předmět vystavěn:


Speciální literatura neexistuje. V předmětu budou prezentovány dílčí katalogy z Archivu JHK.

Literatura doporučená studentům:


Česká speciální literatura neexistuje. Dílčí informace lze dohledat v monografických katalozích některých autorů. Nejschůdnější jsou internetové rešerše.

Zajištění výuky: Ateliér papír a kniha, FaVU VUT
Garant předmětu: Doc.Dr. Jiří H.Kocman

Rozsah a hodnocení předmětu:


Způsob ukončení: Zápočet
Počet kreditů: 2
Semestr: Letní
Hodnocení:
Požadavky k udělení zápočtu: Test ze základních znalostí.

Rozvrhové jednotky:
2 hod. seminář týdně.
Seminář: Letní semestr


Doc. Dr. Jiří H. Kocman
V Brně 6.6.2011