KABINET PAPÍR A KNIHA / CABINET PAPER & BOOK

logo favu

DOKUMENTACE, PREZENTACE VLASTNÍ UMĚLECKÉ TVORBY

VÝPIS PŘEDMĚTU FaVU VUT v Brně
Kód předmětu: DaP
Název předmětu: DOKUMENTACE, PREZENTACE
VLASTNÍ UMĚLECKÉ TVORBY

Datum anotace: 6.6.2011
Prerekvizity: Autorské portfólio
Navazující kurzy: nejsou

Anotace předmětu:


Finalizace uměleckého díla. Způsoby dokumentování vlastní umělecké tvorby. Privátní archivace. Korespondence. Příprava katalogu výstavy. Příprava vlastní výstavy.

Cíle a úkoly předmětu:


Umělecká tvorba bývá znehodnocována neodborným uložením, nedostatečnou dokumentací, identifikací apod., a dále řadou neduhů spojených s její vlastní prezentací.

Získané znalosti a dovednosti:


Osvojení principů dokumentace, prezentace a archivace na privátní úrovni (vlastními silami), tzn. bez servisu zvláštních agentur. Absolvent FaVU by měl být připraven pro svoji "uměleckou praxi" tak, aby dokázal svoji uměleckou tvorbu náležitě uplatnit. Konkrétní poznatky však studenti využijí již během studia.

Literatura, na níž je předmět vystavěn:


Speciální literatura není k dispozici.
Předmět vychází z praktických (životních) zkušeností pedagoga.

Literatura doporučená studentům:


Speciální literatura není k dispozici.

Zajištění výuky: Ateliér papír a kniha, FaVU VUT
Garant předmětu: Doc. Dr. Jiří H. Kocman

Rozsah a hodnocení předmětu:

Způsob ukončení: Zápočet
Počet kreditů: 2
Semestr: Letní.
Hodnocení:
Požadavky k udělení zápočtů: Test ze základních znalostí.
Plnění zadaných úkolů.

Rozvrhové jednotky: 2 hod. seminář týdně.
Seminář: Letní semestr

Osnova rozvrhových jednotek:

Doc.Dr. Jiří H. Kocman
V Brně 6.6.2011