KABINET PAPÍR A KNIHA / CABINET PAPER & BOOK

logo favu

AUTORSKÉ PORTFÓLIO

VÝPIS PŘEDMĚTU FaVU VUT v Brně
Kód předmětu: AP
Název předmětu: AUTORSKÉ PORTFÓLIO
Datum anotace: 6.6.2011
Prerekvizity: Nejsou.
Navazující kurzy: Dokumentace, prezentace a archivace vlastní umělecké tvorby.

Anotace předmětu:


Realizace vlastního autorského portfólia.

Cíle a úkoly předmětu:


Realizace vlastního autorského portfólia. Standardní forma autorského portfólia na FaVU. Studenti mají povinnost si vést tuto vlastní dokumentaci průběžně, tak aby zachycovala jejich tvůrčí práci, resp. umělecký vývoj během celého studia. Bez předložení řádně provedného portfólia nebudou studenti připuštěni k bakalářské, resp. magisterské zkoušce. Absolventi jsou povinni odevzdat jeden exemplář portfólia k uložení ve fakultní knihovně.

Získané znalosti a dovednosti:


Studenti se seznámí ze způsoby tvorby portfólií. Sami si zhotoví své autorské portfólio (ve standardu FaVU) a v individuálních konzultacích zkorigují jeho nedostatky. Duplikát autorského portfólia jim bude sloužit jako materiál
pro potřeby své prezentace i mimo FaVU (žádosti o stáže, studijní pobyty, granty, výstavy apod.).

Literatura, na níž je předmět vystavěn:

Literatura doporučená studentům:

Zajištění výuky: Ateliér papír a kniha, FaVU VUT
Garant předmětu: Doc. Dr. Jiří H. Kocman

Rozsah a hodnocení předmětu:

Způsob ukončení: Zápočet.
Počet kreditů: 2
Semestr: Zimní.
Hodnocení:
Požadavky k udělení zápočtu: Test ze základních znalostí.
Plnění zadaných úkolů.

Rozvrhové jednotky:
1 hod. přednášek/ 1 hod. seminář týdně.
Přednáška: I. semestr.
Seminář: I. semestr

(Společná výuka bude v blocích, individuálně budou uskutečňovány konzultace.)


Osnova rozvrhových jednotek:


Doc.Dr. Jiří H. Kocman
V Brně 6.6.2011