Toto je archivní web zaniklého Kabinetu papír a kniha

KABINET PAPÍR A KNIHA / CABINET PAPER & BOOK

logo favu
apk

Papír a kniha

jsou v posledním čtvrtstoletí nově nahlíženy jako samostatné umělecké kategorie (Paper Art, Book Art, resp. Artist´s Books). Novodobě se hovoří
o autorských papírech a autorských knihách. Ateliér papír a kniha je interdisciplinární platformou pro ty, kteří se zajímají o přesahy řemesla
v umění.